Thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài làm ở đâu

Làm thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài luôn đòi hỏi phải có thời gian, giấy tờ và xác thực rất nhiều, hiện nay đã có những trung tâm giúp bạn về những điều đó, nhằm tiết kiệm chi phí cũng như thời gian của bạn rất nhiều. Hãy cùng xem ở đâu và ưu điểm như thế nào nhé.

Thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài tại trung tâm
Đối với trường hợp bạn là người nước ngoài thì thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài sẽ gồm có 2 bản photocopy passort, 2 bản photocopy bằng lái xe nước ngoài, 2 bản photocopy visa có từ 3 tháng trở lên hoặc có thẻ tạm trú và một ảnh thẻ 3×4 hoặc 4×6.

Đối với trường hợp bạn là người Việt Nam thì bạn cần 2 bản sao chứng minh nhân dân, 2 bản sao bằng lái xe nước ngoài, visa qua nước ngoài trước đây và một ảnh 3×4.

Đối với trường hợp bạn là người có 2 quốc tịch thì thủ tục chuyển đổi bằng lái xe nước ngoài gồm có 2 bản sao chứng minh nhân dân hoặc passport, 2 bản sao bằng lái xe nước ngoài và visa qua nước ngoài trước đây của bạn. Cuối cùng là ảnh 3×4 hoặc 4×6.

Tất cả các bản sao đều không cần công chứng, hãy để cho chúng tôi làm những điều đó thay bạn.

BÀI VIẾT KHÁC:TIN TỨC